İletişimin Önemi

İletişim insanların ve hayvanların yaşamlarını sürdürmek için içgüdüsel olarak yaptıkları eylemlerdir. İletişim kurma şekli insan toplulukları

Continue Reading

Bart Hufen TEDx

Do you know, what the opposite of playing is? It is not boredom or seriousness. The opposite of playing is depression. Bart Hufen is a

Continue Reading