Murat Mete

Murat Mete

Murat Mete

Kurucu Ortak, Şirket Müdürü @4BEAMS Eğitim |

Murat METE
Şirket Müdürü & Kurucu Ortak
4BEAMS Eğitim-Danışmanlık
Murat METE, Yönetim dalında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bölümünde doktora eğitimine devam
etmektedir.
Kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu 4BEAMS Eğitim-Danışmanlıkla kurumların bütünsel ve
kapsamlı gelişimlerine destek verecek eğitim ve danışmanlık süreçleri ile simülasyonlar
tasarlamakta, kendi uzmanlık alanlarında eğitimler vermektedir.
Lider geliştirme, ekip çalışması, stratejik iletişim, bilgi savaşı ve halkla ilişkiler konularında
sürdürdüğü çalışmalarının yanı sıra gitar çalmakta, öykü ve şiirler yazmakta, doğaçlama
tiyatro ile ilgilenmektedir.